Wetgeving CameraBewaking
 

 
 

    >> De Belgische Wetgeving.

    Sinds geruime tijd is er een degelijke Belgische wetgeving die de beveiliginsmarkt strek heeft beïnvloed.
    De Wet Tobback van 1992 heeft als doel gehad om de charlatans uit de beveiligingssector te weren.
    Men kan enkel beveiligingsapparatuur installeren indein men voldoet aan strenge eisen.
    Dit zowel voor de onderneming als voor het personeel.
    Deze wetgeving is nog steeds toon aangevend maar wordt meer en meer beïnvloed
    door europese regelgeving. De laatse en nieuwste wetgeving behandelt de camerabewaking.
    Door de gestage groei van deze sector heeft men beslist om hiervoor een aparte wetgeving uit werken.
    Daar vroeger bijna alles werd tegengehouden door de privacy wet is er nu meer
    duidelijkheid wat wel en niet mag.
    >> PRIVACY WETGEVING.

    Het plaatsen van camera's in openbare ruimtes, winkels, bedrijven, etc. is wettelijk gereglementeerd.
    Als eigenaar van het systeem heeft U bepaalde verplichtingen zie website van de overheid:
    Privacy Commissie


    >> DE SPELREGELS BETREFT HET PLAATSEN VAN EEN CAMERASYSTEEM.

    Wat mag men observeren?
    Veiligheid en gezondheid
    Overval van een winkel
    Niet respecteren veiligheidsregels (bv bij een nooddeur)
    Overtreden rookverbod
    Controle op dragen van helm, handschoenen, …

    Controle op productieproces
    Werking machines
    Het naleven van procedures

    Evenwichtig
    Het aantal camera’s moet overeenstemmen met het beoogde doel.
    Bescherming van goederen
    Inbraak
    Winkeldiefstal
    Vandalisme
    homejacking

    Controle op arbeidsprestaties
    Komt men op tijd op het werk?
    Doet men de juiste handelingen

    Wie mag men observeren?
    Derden (klanten, bezoekers, leveranciers, …)
    Camera beelden mogen gebruikt worden.

    Eigen werknemers
    Gaat men het gedrag van de werknemers bekijken en gebruiken bij hun evaluatie.
    Dit is toegestaan maar minder evident omdat zij de wet niet overtreden maar uw interne regels.
    Deze controle en de manier waarop er wordt gecontroleerd moet altijd in overleg gebeuren met
    het personeel en eventueel de vakbond ( te bespreken op de ondernemingsraad).
    Tevens mag het niet op een persoon gaan maar altijd om een actie of proces.

    Het bekend maken
    Als men een camerasysteem plaatst moet men iedereen die gefilmd kan worden daarover inlichten.
    Voor derden is het uithangen van een bord met vermelding camerabewaking voldoende.
    Is er personeel aanwezig moet dit in overleg gebeuren met het personeel.
    Verplicht te bespreken op de ondernemingsraad.
    Het is dan zeer belangrijk het doel van de camerabewaking te omschrijven. Zie punt 1.
    Het is evident dat controle op arbeidsprestaties tegenwind zullen krijgen.
    Vermoeden van Diefstal
    Bij vermoeden van diefstal van een personeelslid en dit vermoeden kan gestaafd
    worden met bijvoorbeeld een kassaregister mag men tijdelijk een camerasysteem plaatsen
    om deze persoon te betrappen.
    De bewijskracht van deze beelden kan door de rechterechter verworpen worden.
    Daarom kan men best samenwerken met de politie.Enkele belangrijke links:
 
Wetgeving camberabewaking CCTV Wie een camera installeert doet er goed aan zich te informeren over
de wettelijke verplichtingen inzake camerabeveiliging of camerabewaking. Afhankelijk van het land
of de regio waar de installatie plaatsvindt, moet er rekening gehouden worden met de privacywet of soms
zelfs een heuse camerawet. Zo komt de wetgever tegemoet aan de belangen van beide partijen.

Hier vind je de instructies om je nieuwe thematische
(verplichte)aangifte van je camerasysteem te doen.Wenst u beveiligingsadvies of een vrijblijvende offerte ?
Wij komen graag bij u langs en dezelfde dag nog maken wij uw offerte.
014 / 70.59.24